برای شرکت در آزمون آنلاین از قسمت آموزش مجازی بر روی دوره میکروپروسسور کلیک کنید و سپس در آزمون شرکت کنید. قبل از شرکت در آزمون از طریق راهنما موجود در سایت می بایست ثبت نام کنید.

راهنما ثبت نام در سایت: اینجا کلیک کنید

صفحه ثبت نام در سایت: اینجا کلیک کنید