باسلام،تمرینهای 6و7و8 همراه با PDF و ویدیوی اجرای برنامه ها