تکالیف6و7و8 درس میکروپروسسور دانشجویان الناز غریبی و خشایار بهرامی