فاطمه گودرزی 39601180 /کنترل خطی
سلام جان خواهشمندم پوزش بنده را برای تاخیر در ارسال تکالیف بپذیرید